چهار نکته فوق العاده راجع روش های ایجاد انگیزه در خود و دیگران

 

 

 

هدایت منابع انسانی و تیم کاریبهره وری فردی

 

انگیزه چیست؟

خیلی ساده انگیزه نیرویی است که باعث انجام رفتار توسط ما می گردد.

در حقیقت انگیزه ما، مشخص کننده شدت، جهت و ثبات رفتار ما در جهت رسیدن به یک هدف می باشد. افرادی که روش های ایجاد انگیزه و حفظ این انگیزه را بلد باشند معمولا تا به هدف نرسند دست از تلاش برنمی دارند.

انگیزه ها می توانند درونی یا بیرونی باشند اگر عوامل خارجی سبب شود شما رفتاری را انجام دهید، انگیزه شما بیرونی است. برای مثال انگیزه افزایش حقوق که سبب می شود ما پرتلاش تر کار کنیم یک انگیزه بیرونی است.

اگر تمایل درونی ما که سبب می شود برای انجام کارهایی ذوق و شوق و انگیزه داشته باشیم، انگیزه ما درونی است. خوب کارکردن برای ارائه یک کار با کیفیت ناشی از انگیزه های درونی است.

مطابق تحقیقات افرادی که انگیزه های درونی قویتر دارند اولا موفق تر هستند و ثانیا از آنچه انجام می دهند، لذت بیشتری می برند.

چرا تسلط بر روش های ایجاد انگیزه برای رهبران مهم است؟

از ویژگی های بارز هر رهبر و مدیر موفق و در واقع هر انسان موفقی تسلط بر روش های ایجاد انگیزه هم در خود و هم در دیگران است. تحقیقات نشان می دهد مهم ترین عامل برای پیش بینی موفقیت افراد در زندگی و کسب و کار سطح انگیزه آنهاست.

دیوید نیون در کتاب خود به نام «۱۰۰ راز ساده ثروتمندان: آنچه دانشمندان کشف کرده اند و شما چگونه از آنها استفاده کنید» بیان می کند:

«انگیزه خیلی بیشتر از هوش و توانایی و تحصیلات می تواند موفقیت افراد را پیش بینی کند.» 

در رهبری و مدیریت هم داستان همین است. ما بدون کمک دیگران موفق نخواهیم شد. بنابراین باید روش های ایجاد انگیزه در دیگران را بلد باشیم.

رهبری به معنای نفوذ در دیگران و هدایت آنها به سمت اهداف ارزشمند می باشد. در محیط کار رهبر این کار را با انگیزش و کسب بهترین عملکرد از دیگران انجام می دهد. بنابراین توانایی انگیزش کارکنان مستقیما به اثربخشی رهبر مرتبط است.

نکته دیگر اینکه شما قبل از ایجاد انگیزه در دیگران باید مسلط به روش های ایجاد انگیزه در خودتان باشید. وقتی شما انگیزه نداشته باشید نمی توانید در دیگران انگیزه ایجاد کنید. رهبری که سرشار از انگیزه نباشد قادر به هدایت دیگران نخواهد بود.

متاسفانه ما در ایران خیلی زیاد با موضوع روش های ایجاد انگیزه در خود و دیگران مشکل داریم.

تجربه ما در سازمان های ایرانی نشان می دهد که اکثر آنها از مشکل بی انگیزگی کارکنان رنج می برند. در حقیقت این مشکل به عدم تسلط مدیران و رهبران این سازمان ها به روش های ایجاد انگیزه در خود و دیگران می باشد.

 

چهار نکته فوق العاده راجع روش های ایجاد انگیزه

در رابطه با روش های ایجاد انگیزه در محیط کار نظریه های زیادی تاکنون ارائه شده است. برای مثال نظریه های سلسله مراتب مازلو، نظریه دو عاملی هرزبرگ، نظریه انتظار ویکتور وروم، نظریه برابری آدامز و … که توصیه می کنم آنها را مطالعه کنید. اما در این مقاله قصد نداریم این نظریه ها را بررسی کنیم و در عوض چند نکته عالی و فوق العاده که مبتنی بر آخرین یافته های علمی درباره روش های ایجاد انگیزه در محیط کار هستند را با هم بررسی می کنیم.

 

۱- فراتر از پول فکر کنید

قطعا به ازای کاری که پرسنل برای شما انجام می دهند باید به با پرداخت حقوق و پاداش از آنها قدردانی کنید و آنها را تشویق کنید.

طبق تحقیقات پاداش ریالی مهم ترین عامل رضایت شغلی در کار می باشد.

اما امروز تحقیقات راجع روش های ایجاد انگیزه یک نکته خیلی مهم تر را کشف کرده اند.

دانیل پینک از محققان حوزه رفتار و انگیزش در ویدیو TED به این نکته اشاره می کند:

« پاداش ها فقط افراد را به سمت پاداش انگیزش می کنند و اگر پاداشی نباشد افراد توقف می کنند»

 در واقع تحقیقات نشان می دهد که برای کارهای پیچیده، تحلیلی و یا خلاق اگر روش ما برای ایجاد انگیزه صرفا پاداش مالی باشد، نتیجه روی انگیزه افراد معکوس خواهد بود.

می توانیم اینطور استدلال کنیم که بله پول و پاداش به عنوان یک روش ایجاد انگیزه باید استفاده شود اما فقط به اندازه ای که اهمیت آن دیگر برای فرد زیاد نباشد و بعد از روش ایجاد انگیزه های درونی در افراد استفاده کنیم.

دانیل پینک در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که در انجام کارهای پیچیده و خلاق، افراد خیلی بیشتر با عواملی مثل استقلال کاری، برتری و سرامدی، و یا برخورداری از حس مقصود و رسالت درونی انگیزش می شوند.

 

۲- احساسات را فراموش نکنید

استفاده از احساسات قویترین روش های ایجاد انگیزه در افراد می باشند. حتما داستان هایی راجع قدرت انتقام، حسادت، ترس و یا سایر احساسات در انگیزش افراد شنیده اید.

در حقیقت تا زمانی که احساسمان برانگیخته نشود کاری انجام نمی دهیم و برعکس وقتی احساسامان برای انجام کاری برانگیخته شود نمی توانیم در برابر انجام ندادن آن مقاومت کنیم.  این ساختار مغز ماست. به بیان دیگر قدرت احساسات ما از قدرت منطق ما بیشتر است.

چیپ هیث و دن هیث در کتاب جالبشان به نام «سوییچ» یا «کلید را بزن» احساسات را به فیل و منطق را به فیل سوار تشبیه می کنند.

آنها بیان می کنند که قدرت احساس یا همان فیل خیلی بیشتر از قدرت منطق یا فیل سوار است. و بهترین راه برای انجام کارها این است که منطق و احساس ما با هم همسو شده باشد.

بنابراین برای ایجاد انگیزه در خودتان و دیگران حتما باید از عنصر احساس استفاده کنید. اینکه خودتان یا دیگران راجع یک هدف خوب، دانش و اطلاعات داشته باشید کفایت نمی کند. همه می دانند که نباید پرخوری کنند. همه می دانند که نباید سیگار بکشند. همه می دانند باید ورزش کنند. اما چرا خیلی از ما این کارها را انجام می دهیم؟

دلیل این کار این است که انگیزه ما به اندازه کافی قوی نیست. به بیان دیگر به اندازه کافی احساسات ما برای رسیدن به این اهداف برانگیخته نمی شود. شاید هم بتوانیم بگوییم احساسات یک فرد پرخور نسبت به خوردنی های خوشمزه بیشتر برانگیخته می شود تا نسبت به سلامتی.

راجع محیط کار اغلب تصور می شود که محیط کار یک محیط منطقی و جدی و به دور از احساسات است. اما واقعیت این است که رهبران باهوش می دانند که تنها با ایجاد رابطه احساسی قوی با پیروانشان می توانند آنها را برای اهداف بزرگ و سخت انگیزش کنند.

طبق نتایج تحقیق روی ۴۰۰ نفر از ۱۳۰ شرکت مختلف که در کتاب سوئیچ به آن اشاره شده است تغییر رفتار افراد با تغییر احساسات آنها ممکن است.

 

۳- روی پیشرفت تدریجی تاکید کنید

فراهم ساختن شرایط پیشرفت تدریجی در اهداف، یکی از روش های ایجاد انگیزه قدرتمند برای خود و دیگران می باشد. در واقع کلید حفظ احساسات قوی و انگیزه خوب نسبت به یک هدف خاص، پیشرفت های تدریجی است.

نتایج تحقیق ترزا آمابایل که در کتاب وی به نام «اصل پیشرفت تدریجی» ارائه شده است، نشان می دهد که هیچ چیز بیشتر از پیشرفت تدریجی، احساسات افراد را برانگیخته نمی کند. وی بیان می کند:

«از میان همه رخدادهای مثبت که روی زندگی کاری درونی ما اثر می گذارد، قدرتمندترین آنها پیشرفت در انجام یک کار معنادار است. و از میان همه عوامل منفی و ضد انگیزه، قدرتمند ترین آنها عامل عدم پیشرفت تدریجی است.»

پیشرفت تدریجی واقعا یک اصل مهم مدیریتی است. شاید بتوانیم بگوییم تسهیل شرایط پیشرفت تدریجی، موثرترین راه مدیران برای اثرگذاری روی انگیزه های درونی پرسنل است. این موفقیت های کوچک شادی زیادی در افراد ایجاد می کنند و احساسات آنها را برانگیخته نگه می دارد.

دیوید نیون در کتاب خود «۱۰۰ راز ساده ثروتمندان» بیان می کند:

«افرادی که موفقیت های کوچک به دست می آورند، ۲۲ درصد بیشتر از افرادی که یک موفقیت بزرگ به دست می آورند رضایت شغلی دارند. همچنین افرادی که موفق می شوند از موفقیت لذت بیشتری هم می برند.»

بنابراین حالا می دانید که یکی از روش های قدرتمند ایجاد انگیزه این است که خودتان و دیگران را بابت پیشرفت های کوچک تشویق کنید تا احساس خوب و در نتیجه انگیزه قوی ادامه داشته باشد.

صحبت دن اریلی نویسنده کتاب «کاملا غیرمنطقی» را در ویدیو TED فراموش نکنید که می گوید:

«وقتی پیشرفت نمی کنیم و احساس می کنیم کارمان بی فایده است انگیزه هایمان می میرد.»

۴- از قدرت یک فرهنگ مشترک و متحد استفاده کنید

یکی از روش های مناسب ایجاد انگیزه و البته حفظ انگیزه به خصوص در سازمان ها استفاده از قدرت فرهنگ جمعی و گروهی انگیزاننده است. در محیط کار این روش خیلی مناسب است. اما چه چیزی می تواند سبب شکل گیری یک فرهنگ متحد و انگیزاننده شود؟ جواب این است:

یک باور مشترک: یک داستان

بن هرویتز در کتاب «چیزهای سخت درباره چیزهای سخت: ایجاد یک کسب و کار وقتی جواب به سوال ها ساده نیست» توضیح می دهد که بهترین فرهنگ های کاری متحد حول یک ایده برانگیزاننده ایجاد می شود.

اما فکر می کنید

  • چه چیزی به زندگی معنی می بخشد؟  جواب: داستان ها
  • چه چیزی به کار معنا می بخشد؟ جواب: داستان ها
  • چه چیزی باعث روحیه و اتحاد در محیط کار می شود: جواب: داستان ها

هوارد گاردنر نیز در کتاب خود «رهبری ذهن ها: آناتومی رهبری»  می گوید که داستان ها قوی ترین سلاح رهبران می باشند.

بنابراین شرکت هایی که قادرند یک داستان انگیزاننده مبتنی بر تارخچه شرکت روایت کنند از یکی از قوی ترین روش های ایجاد انگیزه در کارکنان خود استفاده می کنند و الهام بخش نوع خاصی از تعهد در پرسنل خود می باشند. این امر مستقیما روی موفقیت شرکت اثر می گذارد.

حال سوال این است که چگونه یک داستان قوی ایجاد کنیم که انگیزه های پرسنل را متحد کند؟

سایمون سینک نویسنده کتاب «با چرایی شروع کنید: چطور رهبران بزرگ هرکسی را انگیزش می کنند؟» در کتابش و در یک ویدیوی TED یک تئوری جالب در این زمینه بیان می کند:

«افراد وقتی چرایی انجام یک کار را می فهمند خیلی بیشتر انگیزش می شوند تا زمانی که فقط چگونگی آن را بدانند»

بنابراین شما برای انگیزش گروهی افراد باید یک داستان ایجاد کنید و در آن چرای اینکه افراد می بایست در جهت خاصی حرکت کنند را توضیح دهید. این یکی از قویترین روش های ایجاد انگیزه در دیگران می باشد.

 

جمع بندی

برای تسلط بر روش های ایجاد انگیزه در خودتان و دیگران ۴ نکته ای که ذکر شد دوباره مرور می گردد. درک و بکارگیری این نکات شما را بسیار توانمند می سازد:

  • انگیزش با پاداش مالی به خصوص برای کارهای پیچیده کفایت نمی کند. انگیزه های درونی افراد را شناسایی کنید.
  • از مهم ترین روش های ایجاد انگیزه در خود و دیگران (شاید مهم ترین) برانگیختن احساسات است. بدون برانگیخته و همسو شدن احساسات با منطق، افراد قادر به انجام هیچ کاری نیستند. بنابراین باید قادر باشید اهداف منطقی را به انگیزه های احساسی گره بزنید. (هم برای خودتان و هم برای دیگران)
  • پیشرفت های کوچک در خودتان و دیگران را تشویق کنید تا احساس خوب و انگیزه بالا استمرار یابد.
  • حول یک داستان برانگیزاننده که در آن چرایی حرکت به سمت اهداف را توضیح می دهید یک حرکت گروهی متحد و انگیزاننده شکل دهید.

 

 

نمایش بیشتر

لطفا نظر و دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن